สินค้าในกลุ่ม GAS DTG

เป็นโช้คอัพแก๊สกระบอก 2 ชั้น มีความนุ่มนวลในทุกการขับขี่ และมีประสิทธิภาพเหนือราคา

DTG FOR HIGH PERFORMANCE