ไฮดรอลิกโช้ค

โช้คอัพน้ำมันกระบอก 2 ชั้น ทดแทนโช้คอัพเดิมด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า