รับศักราชใหม่ YSS Basic Course Training ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2562

   โดยการจัดฝึกอบรม Basic Course Training ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจของลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ YSS สามารถติดตั้งและการปรับเซตผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโช้คอัพ Fork Upgrade Kit กันสะบัด ฯลฯ เพื่อให้สามารถให้บริการให้กับลูกค้าได้เหมือนกับการเข้ารับบริการจากโรงงาน 

   โดยในการอบรมครั้งนี้ ทีมผู้เข้ารับการอบรมได้รับเกียรติจากคุณ ณรงค์กร โชติกลาง ผู้จัดการอาวุโส แผนก วิจัยและพัฒนาของบริษัท วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จำกัด  ให้การต้อนรับพร้อมทั้งได้พาผู้เข้ารับการอบรมเดินเยี่ยมชมโรงงานและตอบคำถาม ต่างๆให้แก่ทีมผู้รับการอบรม อีกด้วย
 

   โดยในส่วนของการอบรมเรื่องเทคนิคการติดตั้งและปรับเซท ได้ช่างบอย หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้า (YSS Service Center) เป็นผู้ให้การอบรม และแนะนำเทคนิคต่างๆในการบริการแบบของ วาย.เอส.เอส ซึ่งร้านตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้แก่


Name / ชื่อผู้เข้าอบรม

 1. คุณ วันชัย เครือโชติ จากร้าน Jackshop
 2. คุณ รัตนพล นามแสง จากร้าน Likit Racing
 3. คุณ อามีน วิวัฒนสถาปัตย์ จากร้าน Likit Racing
 4. คุณ ไชยา พลอยกันหา จากร้าน ยาไซเคิลเรซ อะไหล่แต่ง
 5. คุณ เอกนรินทร์ นันทศรีรัตน์ จากร้าน Gravity
 6. คุณ บงกช สิทธิการ จากร้าน  ดวงพรเจริญยนต์
 7. คุณ วัชระ ฤทธิการ จากร้าน  ดวงพรเจริญยนต์
 8. คุณ วุฒิพงษ์ ปานเหล็ง จากร้าน ฮานีน racing Shop
 9. คุณ สรวรรธน์ รอดกูล จากร้าน จอมยุทธ์เรซซิ่ง
 10. คุณ ชัยวัฒน์ รื่นรวย จากร้าน มุราซากิ
 11. คุณ วิชชากร ทวีเจริญธรรม  จากร้าน JS BIKE

 

 

Others