YSS Basic Course Training เฉพาะดีลเลอร์ร้านค้า ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

โดยการฝึกอบรม Basic Course Training ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจให้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ YSS ทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการได้ลงมือทำ Work Shop การติดตั้งชุด Fork Upgrade Kit และหลักการติดตั้งโช้คอัพหลัง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมี คุณณรงกรณ์ โชติกลาง ผู้จัดการอาวุโส แผนก R&D บริษัท วาย.เอส.เอส ประเทศไทยให้เกีรยติเป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย Mr.Gregory Smith (R&D Specialist) จัดทำ Work Shop ด้วยตัวเอง

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

1.นายสุรเชษฐ์ เกตุดำ นายอนุวัฒน์ คล้ายประยูร และ นายนิรุต ชนะจากร้าน วันชัยมอเตอร์

2. นายวาฑิต สุวรรณผ่อง และ นายศานิต ศรีสุวรรณ จากร้าน Piston Shop เชียงใหม่

3.นายอภิวัฒน์ สายเลิศ และ นายพิเชฐ ศรีคำ จากร้าน แม็กสกูตเตอร์ เชียงใหม่

4. นายพีระวิทย์ นารถกุลพัฒน์ นาย ชัยรัตน์ วังน้ำเย็น และ นายเจนศักดิ์ เอมสวัสดิ์ จากร้าน ช้าง ฟรีแมน

5. นายสมชาย  หมูเลียะ จากร้าน กาญยนต์

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมมา ณ ที่นี่ และเพือนๆ สามารถไปใช้บริการติดตั้งโช้คอัพ YSS กับทางร้านค้าที่ผ่านการอบรมมาตรฐานกันได้แล้ว ติดต่อสอบถามได้ที่เพจของทางร้านโดยตรง และติดตามข่าวสารของ YSS Thailand ได้ที่ เพจ YSS THAiLAND นะครับ

Others