YSS Basic Course Training เฉพาะดีลเลอร์ร้านค้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

เปิดอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับการฝึกอบรม คอร์ส Basic Training ของ YSS World Class suspension การเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจให้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ YSS ทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ YSS และการได้ลงมือทำ Work Shop การติดตั้งชุด Fork Upgrade Kit และหลักการติดตั้งโช้คอัพหลัง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมี คุณณรงกรณ์ โชติกลาง ผู้จัดการอาวุโส แผนก R&D บริษัท วาย.เอส.เอส ประเทศไทยให้เกีรยติเป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมจัดทำ Work Shop ด้วยตัวเอง

รายชื่อตัวแทนร้านผู้เข้าร่วมอบรม

  1. คุณสิทธิชัย บุญทวี จาก ร้าน ไทยเจริญอะไหล่ พระประแดง
  2. คุณณัฏพนธ์แหยมเจริญ และ คุณสุมิตรา แหยมเจริญ จาก ร้าน โปรพิท ซัพพลาย
  3. ว่าที่ . วงศกร พัฒนศิริ และ คุณวัศพล  ปั้นเหน่ง จากร้าน TK Speed Shop สระบุรี
  4. คุณกฤตธี ทรัพย์คงดี จากร้าน ร้าน สมชาย มอเตอร์ไซค์
  5. คุณสุภัทร์ ผู้ปรึกษา, คุณสมศักดิ์  พันทะวงศ์ษา และ คุณธเนศ  สุขอารมณ์ จากร้าน ชิปเปอร์ ไบค์เกอร์
    1. คุณสุจินดา ศิริบุตร และ คุณภูดิส บัวสระ จากร้าน ไหมไทย คอมเพล็กซ์ มูซาชิ

Others