กลุ่มชมรมช่างซ่อมจักรยานยนต์จันทบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโช้คอัพและอบรมความรู้เรื่องช่วงล่างกับ YSS

    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มชมรมช่างซ่อมจักรยานยนต์จันทบุรี 45 คนได้ขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโช้คอัพที่โรงงาน บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานใหญ่ รวมไปถึงอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าทั้งในกลุ่มของรถจักรยานยต์ (Moto) และ รถยนต์ (Auto) เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าในจังหวัดจันทบุรี

รับชมประวัติความเป็นมาของ YSS

ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการอบรมความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ YSS ททั้งในส่วนของ Moto และ Auto

เจ้าหน้าที่พาคณะฯ เข้าชมกระบวนการผลิตในโรงงาน 1 และ 2

     หลังจากอบรมและรับชมประวัติความเป็นมาของบริษัท YSS ทางเจ้าหน้าที่ได้พาทางคณะฯ เดินเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโช้คอัพในแผนกต่างๆ ซึ่ง YSS มีโรงงานผลิตสปริงขนาดใหญ่ ซึ่งผลิตให้กับแบรนด์ของตนเองเพียงเจ้าเดียว เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราสามารถเพิ่มหรือลดการผลิตได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้ YSS สามารถส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศได้อย่างตรงเวลา

ช่วง CEO Talk พูดคุยและคลายข้อสงสัยกับผู้บริหาร

   และในช่วงสุดท้ายเป็นการพูดคุยและตอบคำถามโดยตรงกับคุณภิญโญ พานิชเกษม CEO ของ YSS ที่ให้เกียรติ มาตอบคำถามและคลายข้อสงสัยต่างๆ ด้วยตนเอง รวมไปถึงนโยบายและแผนงานในอนาคตที่ YSS จะก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมๆ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากที่สุดอีกด้วย

ร่วมถ่ายรูปหมู่

ท้ายที่สุดนี้ทาง YSS ขอบคุณสมาชิก "กลุ่มชมรมช่างซ่อมจักรยานยนต์จันทบุรี" ทุกท่านที่ให้ความสนใจและเดินทางมาเยี่ยมชมและอบรมความรู้ด้านช่วงล่างกับทางบริษัทฯ 

 

ภาพเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิก

Others