สินค้าประสิทธิภาพสูงในกลุ่ม TOPLINE

เป็นโช้คอัพแก๊ส ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับแต่งได้ตามลักษณะการใช้งานของผู้ขับขี่

PRODUCT FOR PROFESSIONAL RIDER