ครูฝึกสายฝุ่นกับ KAWASAKI KLX 250 มาติดตั้งโช้ค YSS เพื่อสมรรถนะที่ดีขึ้น

คุณสุเมธี ตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญ และ นักแข่งสายDIRT นำKawasaki KLX มาติดตั้งโช้คอัพ YSS เสริมสมรรถณะให้กับยานพาหนะคู่ใจ เพื่อไปใช้ตลุยการแข่งขัน