YSS TECHNICAL SERVICE CENTER TRAINING 1st

วีดีโอบรรยากาศการฝึกอบรม YSS Technical Service Training ครั้งที่ 1 พร้อมบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เข้าอบรมถึงความรู้สึกหลังเข้ารับการอบรมของ YSS