คุณบอยจากทีม Kawasaki Ronin นักแข่งผู้ซึ่งพิชิตชัยชนะได้ที่ 1 ในรายการ R2M กับความรู้สึกที่ได้ใช้ YSS

คุณจิรายุ สายยนต์ (บอย) จากทีม Kawasaki Ronin นักแข่งผู้ซึ่งพิชิตชัยชนะได้ที่ 1 จากรายการ R2M พูดถึงความรู้สึกที่ได้ใช้โช้ค YSS ในการแข่งขันดูบ้าง