การปรับ Compreesion ในโช้คอัพ YSS

Compression ในโช้คอัพ YSS คือระบบช่วยควบคุมความเร็วในจังหวะการยุบตัวของโช้คให้ช้าหรือเร็วตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งการปรับ Compression ในโช้คอัพ YSS นั้นจะมี 2 ระบบคือ Low-Speed และ High-Low Speed ซึ่งมีการทำงานที่เหมือนกัน แตกต่างกันที่ High-Low Speed จะมีปุ่ม High เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ปุ่ม ซึ่งจะมีบทบาทในกรณีที่มีการกระแทกอย่างรุนแรง หรือมีแรงกดอย่างฉับพลันที่เกิดจากการตกหลุมขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือการเข้า-ออกโค้งด้วยความเร็วสูงในรถแข่ง จนเกิดแรงดันมหาศาลเกินกว่าที่ Low Speed จะสามารถถ่ายเทได้ทัน จนทำให้โช้คไม่สามารถยุบตัวได้อีก หรือที่เรียกว่าอาการ Hydraulic Lock ระบบ High Speed จึงเข้ามาแก้ปัญหานี้โดยแรงดันส่วนเกินนั้นจะถูกถ่ายเทไปที่ระบบ High-Speed ทันทีเมื่อเกิดแรงดันส่วนเกิน โดยที่เรายังสามารถควบคุมการยุบตัวของโช้คอัพในสถานะการณ์นี้ด้วยปุ่ม High Speed ได้อีกด้วยนั้นเอง