การรับประกัน

Successfully / การลงทะเบียนเรียบร้อย

ความครอบคลุมการรับประกัน

1. จากข้อบกพร่องที่เกิดจากชิ้นส่วนประกอบ และ กระบวนการการผลิต
2. การประกันสินค้า รวมถึงระยะเวลาในการซ่อมทำ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจาก YSS
3. ชิ้นส่วนที่เสียหายที่ได้รับการเปลี่ยนถือเป็นทรัพย์สินของ YSS
4. ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ YSS ระบุไว้

เงื่อนไขการรับประกัน

1. การรับประกันจะหมดไปหลังจากเวลา และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านบนไม่สามารถขยายเวลาได้
2. สำหรับการรับประกันผ่านบัตรประกัน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งคืนบริษัทฯ ภายใน15วันนับจากวันที่ซื้อ
2. สำหรับการรับประกันออนไลน์ กรุณากรอกข้อมูลผ่านเวปไซต์ให้ครบถ้วนและส่งคืนบริษัทฯ ภายใน15วันนับจากวันที่ซื้อ
3. ประกันออนไลน์สมัครผ่าน www.ysssuspension.com พร้อมแนบรูปถ่ายไมล์รถและกรอกข้อความให้ครบตามกำหนด
4. กรอกข้อความไม่ครบ และ ไม่ได้แนบรูปถ่ายระยะไมล์รถ การรับประกันจะลดลงครึ่งหนึ่งนับจากวันที่ซื้อ
5. การเคลมสินค้า ข้อมูลอ้างอิง Serial No./ Part No./Batch lot หรือใบเสร็จเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

สินค้าที่นอกเหนือการรับประกัน

1. สินค้าผ่านการ Modified, Reworked, เปลี่ยนทดแทน, ติดตั้งไม่เป็นไปตามคู่มือ หรือที่ YSS กำหนด
2. สินค้าได้รับการติดตั้งเพื่อทำการทดสอบ หรือใช้ในการแข่งขัน
3. การติดตั้งสินค้าไม่ตรงกับรุ่นหรือโมเดล ที่ YSS กำหนด
4. ความเสียหายเนื่องจากมอเตอร์ไซต์มีการปรับแต่ง ใช้อุปกรณ์เสริม หรือ ได้รับอุบัติเหตุ
5. YSS จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากสินค้าได้รับการปรับแต่ง ต่อเติม หรือ ติดตั้งจากร้านค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้รับมอบหมายจาก YSS
6. ทุกกรณีในการรับประกัน ต้องได้รับการพิจารณาเป็นที่สุดจาก YSS ก่อนทุกครั้งเพื่อพิจารณาให้เหมาะสมเป็นกรณีไป
7. ไม่ผ่านการพิจารณา จากสินค้าหมดอายุรับประกัน การซื้อและการติดตั้งไม่ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต