ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์  • เริ่มต้น
  • ข้อมูลลูกค้า
  • แนบรูปภาพ
  • เสร็จสิ้น

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ลงทะเบียน
เงื่อนไขการรับประกัน

STEP 1

กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์

+ เพิ่ม SERIAL NO.
วิธีการดู Serial No.

STEP 2

กรอกข้อมูลลูกค้า

STEP 3

แนบไฟล์